Přeskočit na obsah
Domů » Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž

  Vyhněte se syndromu „špaget“ správnou organizací kabeláže vašeho datového centra.

  Datová centra a strukturovaná kabeláž jsou komplikované a mnohdy velmi nákladné části vaší firmy nebo domácnosti. Mohou obsahovat několik zařízení a sítí, která jsou mezi sebou propojena. To se může velmi rychle vymknout kontrole a poslední věc se kterou se chcete setkat, je spletitá masa kabelů, která znemožňuje určit, jak jsou připojeny. Stačí dodržovat základní pravidla a vaše datové centrum nebude v dohledné době srovnáváno s miskou špaget.

  Plánování

  Promyslete si, jaké požadavky by vaše datové centrum mělo splňovat. Pokud si špatně naplánujete instalaci kabelu, může se vám to v budoucnu prodražit. Když plánujete instalaci kabelů, nezapomeňte se připravit na budoucí růst a nové technologie. Ty mohou vyžadovat větší šířku pásma. Berte to raději při výběru kabeláže v úvahu.

  Použijte strukturovaný přístup

  Při navrhování vaší kabelové instalace používejte strukturovaný přístup. Seskupujte kabely podle typu a svázané způsobem, který umožňuje snadné sledování a pochopení k čemu jsou připojeny. Přístup ke strukturované kabeláži je základem síťové infrastruktury vašeho podniku. Je to platforma, na které jsou postaveny všechny vaše systémy informačních technologií. Strukturovaný přístup vám umožňuje definovat kabelové trasy a cesty pro různé typy kabeláže, což vám pomůže, pokud budete muset někdy v budoucnu instalovat další kabeláž. Je-li vše plánováno a implementováno správně, nemělo by zapojení ovlivnit proudění vzduchu v RACKu a datovém centru. Může to také pomoci s identifikací kabelů a zkrátit čas strávený odstraňováním problémů. Díky strukturovanému přístupu při instalaci kabeláže, budete moci snížit budoucí náklady na údržbu a zároveň minimalizovat přerušení práce a prostoje sítě.

  Označování a dokumentace

  Dalším důležitým aspektem správy infrastruktury datového centra je značení a dokumentace. Usnadní vám identifikovat zapojení kabelu. Ten by měl být označen z obou konců a dokumentace vám usnadní nalézt zařízení, ke kterému je připojen. Bez podrobné dokumentace může být odstraňování problémů a sledování kabelů velmi časově náročné a nákladné. V případě přesunů, přidání nebo změn vám efektivní značení může zkrátit dobu údržby. Na výběr je mnoho různých nástrojů a typů štítků. Ujistěte se, že jste si vybrali kvalitní štítkovač a štítky, které vydrží prostředí vašeho datového centra. Vedení a udržování dokumentace je jedním z nejdůležitějších aspektů provádění a udržování systému. Aby byly vždy tyto informace dostupné, měly by být jasně zdokumentovány a zálohovány.

  Zásady a postupy

  Každá společnost bude mít různé zásady a postupy, které jí pomohou spravovat a udržovat infrastrukturu datových center. Dokumentování těchto zásad a postupů pomáhá poskytovat informace ostatním zaměstnancům tak, aby bylo zajištěno, že všichni budou schopni provádět správu infrastruktury vašeho datového centra. Tyto zásady a postupy by měly poskytnout nástin nebo kontrolní seznam toho, co je třeba udělat v případě provedení jakýchkoli změn v infrastruktuře kabeláže. To zajistí, že infrastruktura datového centra zůstane vždy přehledná a spravovatelná.

  Pokud potřebujete upravit vaše stávající zapojení, zřídit nové nebo vytvořit dokumentaci neváhejte mě kontaktovat.

  JSEM DRŽITELEM OPRÁVNĚNÍ TECHNICKÉ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY.